Óvodai beiratkozás 2017-2018

Kéz a Kézben Óvoda
Veresegyház, Széchenyi tér 2.


 ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2017-2018. nevelési évre

A beíratás időpontjai:

2017. április 24.-én (hétfő)                                   8-17 óráig
2017. április 25.-én (kedd)                                    8-17 óráig

Beíratás helye: 6. sz. tagóvoda (2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.)

3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés:
-       A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. augusztus 31-ig születtek.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles beíratni az e közleményben meghatározott időpontban.

Az óvodai felvételről:
-       A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermek felvétele a nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt.
-       Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
-       A Köznevelési Törvény rendelkezése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti abban az esetben, ha minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Beiratkozáshoz szükséges okmányok:
-       a gyermek születési anyakönyvi kivonata
-       a szülő és a gyermek lakcím kártyája
-       a gyermek TAJ kártyája
-       oltási kiskönyv
-       nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumok
-       szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata

A felvételről hozott óvodavezetői döntés ellen a szülő részéről jogorvoslat kezdeményezhető. Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az óvodavezető jogosult dönteni.

Körzethatár:
A Kéz a Kézben Óvoda felvételi körzethatára Veresegyház Város közigazgatási területe. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető a szabad férőhelyek függvényében.

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:
A 2017-2018 nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör Veresegyház Város jegyzőjét illeti.
Az eljárás szülői kérelemre indul. A döntéshozó az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Veresegyház, 2017. március 2.               
Harcos Györgyné

óvodavezető

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy az idén beíratásra került gyermekek szüleinek tájékoztató szülői értekezletet tartok.
2016.augusztus 22-én (hétfő) 17-tól.
Helye: a 4.sz.óvoda Gyermekliget u.32. Központi épület
(Csonkás, Liget óvodába jelentkezett gyermekek szülei részére)
2016.augusztus 23-én (kedd) 17-tól.
Helye: a 2.sz.óvoda Széchenyi tér 2.
(Piros, Zöld, Lévai és Széchenyi téri óvodába jelentkezett gyermekek szülei részére)

Veresegyház, 2016. augusztus 4.

Harcos Györgyné
óvodavezető

CSONKÁS ÓVODA(6. sz.) Névsora 2016/17. Tanév

CSONKÁS ÓVODA  MINI csopor (Bóbita csoport)
Molnár Krisztina - Kovács Mónika óvónők
Kurmai Lászlóné - Hegyes Etelka dajkák


1 Demeter Adél
2 Flamm Liza
3 Géber István
4 Görög Dalma
5 Hajdu Fruzsina
6 Hajdu Nóra
7 Harangi Bende
8 Harangi Botond
9 Homok Emma
10 Ivády Máté
11 Kemény-Koncsek Rebeka
12 Kocsis Kristóf
13 Kutas Dominik
14 Lukács Bence
15 Mudra Ányos
16 Stokinger Lili
17 Stokinger Márk
18 Szabó Martin
19 Szabó Rita
20 Szántó Máté
21 Szekeres Balázs
22 Szitás Albert
23 Szűcs Dalma
24 Töröcsik Dániel


CSONKÁS ÓVODA (kiscsoport) (Micimackó csoport)
Kovácsné Szántai Márta - Vargáné Rózsa Noémi óvónő
Székelyné Varga Ildikó - Felcsuti Lászlóné dajkák

1 Bódis Alexa
2 Bandzi Attila
3 Borgulya Hanga
4 Borovitz Milán
5 Czinkota Marcell
6 Csernyey Bíborka
7 Dombovári Vivien
8 Elek Márton
9 Farkas Fruzsina
10 Forizs Hanna
11 Horváth Noémi
12 Kádi Karolina
13 Kapin Emese
14 Kemény-Koncsek Fruzsina
15 Kerese Sára
16 Kerti Zsigmond
17 Keviczki László
18 Kobzos Gergő
19 Koller Ádám
20 Kőszegi Emma
21 Magasházi-Szabó Anna
22 Matejcsok Milán
23 Ortori Dorottya
24 Serfőző Balázs
25 Sipőcz Tamás
26 Szabó Jázmin
27 Szabó Natasa
28 Wetzel Bertold


CSONKÁS ÓVODA (Mókus csoport) (nagycsoport)
Tóthné Soltész Judit - Vinnai Zsuzsanna óvónők
Patakainé Körmendi Zsanett dajka1 Bacsó Zoltán
2 Baranyi Márta
3 Baranyi Noémi
4 Bilincsi Roland
5 Csapó Kolos
6 Felvégi Bendegúz
7 Feszl Panna
8 Gacsó Zoltán
9 Gáspár Gergely
10 Maglódi Lilla
11 Marx Léna
12 Nádasdi Barnabás
13 Rokob Eszter
14 Sövény Brigitta
15 Szkukalek Ádám
16 Tamás Hanna
17 Tóth- Hadnagy Edvin
18 Vártok Csongor
19 Vörös Máté


CSONKÁS ÓVODA (napocska csoport) (középső csoport)
Pálóczi Erika - Kulcsár Borbála óvónők
Veitz Ágnes dajka


1 Balogh Gergő
2 Békés Dániel
3 Benner Dorián
4 Budavári Gergő
5 Cirkos Zétény
6 Feszl Kira
7 Gergely Dorka
8 Gyimesi Abigél
9 Győrffy Izabella
10 Hajdu Anna
11 Hajdu Hédi
12 Hegedűs Flóra
13 Himberger Krisztián
14 Hóbulin Noel
15 Horváth Sára Rebeka
16 Kelemen Dorka
17 László Dániel
18 Márta-Csernay Zoé
19 Pálos Luca
20 Péter Csongor
21 Pintér Zsuzsanna
22 Protár Lili
23 Sándor Vince
24 Sessler Dávid
25 Szabó Benedek
26 Szabó Kornél
27 Tóth Netti
28 Vass Domos
29 Zsilvölgyi Málna


CSONKÁS ÓVODA (középső- nagycsoport) (Barna maci)
Lakatos Józsefné  - Hajnalné Vargyas Beáta óvónők
Petrika Istvánné dajka

1 Antal Fanni
2 Bach Boglárka
3 Bach Barbara
4 Becse Mira
5 Cseh Lilien
6 Mudra Vanda
7 Hornyák Dávid
8 Illés- Horváth Szonja
9 Ivácsony Zsombor
10 Szalontai Zalán
11 Kardos Balázs
12 Kerekes Barnabás
13 Gacsó Dominik
14 Kiss Álmos
15 Kiss Marcell
16 Kocsis Janka
17 Kozák Tamás
18 Lakatos Léna
19 Nyíri Patricia
20 Lukács Lili
21 Püsök-Hajzer Tamás
22 Szabó Bernadett
23 Szendrői Balázs
24 Tóth Máté Dominik
25 Ujvári Máté Simon
26 Varga Réka
27 Zsolnai Boglárka
28 Perei Bence


CSONKÁS ÓVODA (Méhecske csoport) (nagycsoport)
  Magyar Jánosné  -  Rabatin Ágnes óvónők
 Novák Istvánné dajkák

1 Bazsik Márk Botond
2 Budavári Benedek
3 Forizs Márk
4 Gál Péter
5 Hajdu Eszter
6 Hegyvári Flóra
7 Hinkó Barna
8 Horváth Áron
9 Korsinszky Ágnes
10 Kosztolnyi Zalán
11 Körtvélyesi Mátyás
12 Medvegy Dávid
13 Mester Laura
14 Nagy Szabolcs
15 Nagy-Király Szonja
16 Ortori Fruzsina
17 Paszternák Szonja
18 Penczi Emma
19 Péter Amira
20 Péter Dominika
21 Pintér Ruben
22 Reményi Szabolcs
23 Sipőcz Róbert
24 Szántó Dávid
25 Télessy Lilianna
26 Vági Ádám
27 Vámi Kincső
28 Zsóka Boglárka


CSONKÁS ÓVODA (vegyes csoport) (napraforgó csoport)
 Horvátné Haász Veronika  - Laczkóné Varga Judit óvónők
Protár Anikó dajka1 Ádám Annabella
2 Ádám Hunor
3 Andrejcsik-Tordai Gábor
4 Baranyi Gergely
5 Csokonai-Illés Dániel
6 Csontos Lili
7 Fekete Noel
8 Fulló Balázs
9 Fulló Rebeka
10 Gecser Léna
11 Gecser Levente
12 Gecser Lilla
13 Gorcia-Blanco Izzabella
14 Hinkó Nándor
15 Karsai Léna
16 Klapka Milán
17 Koczka Benedek
18 Kocsner Botond
19 Kocsner Gergő
20 Medveczki Gyöngyi
21 Molnár Bence
22 Munkácsi Réka
23 Nagy Mihály
24 Szkukalek Ákos
25 Tarcali Botond
26 Tarcali Gréta
27 Tokai Zétény


CSONKÁS ÓVODA (Margaréta) kiscsoport
  Nagy Nóra - Kovács Lászlóné óvónők
Szivák Eszter dajka

1 Bede Fruzsina
2 Bisinger Máté
3 Bósák Péter
4 Csapó Gábor
5 Fekete Enikő
6 Finszter-Zarnóczay Maxim
7 Forgó Eliza
8 Juhász Zselyke
9 Karasz-Kis Richárd
10 Karika Elza
11 Kasznár Mila
12 Kelemen Dorisz
13 Kerekes Botond
14 Kovács Andor
15 Krizsán Ádám
16 Magyarics Bence
17 Pécsi Adrienn
18 Piatkó Natália
19 Sándor Zorka
20 Soóky Ádám
21 Szarvas Lilla
22 Tálas Izabella

5. sz. óvoda Lévai u. 11. Névsora 2016/17. Tanév

Lévai u. 11.
Pillangó csoport (középső nagycsoport)
Pálla Ildikó – Sejtes Elvira óvónők
Ribainé Dányi Katalin dajka1 Babinszki Richárd
2 Bodor Diána
3 Habermann Lili
4 Holhos Hanna
5 Jávor Zalán
6 Karvai Emilia
7 Kerecseny Norbert
8 Koczián Nóra
9 Komár Noel
10 Koncz Botond
11 Korda Imre
12 Kőműves Sára
13 Márton Kristóf
14 Pethő Iringó
15 Pikó Odett
16 Püsök Kamilla
17 Rodler Bence
18 Szabadkai Ramóna
19 Székely Benedek László
20 Szkorce Zalán Péter
21 Szuszai-Tóth Balázs
22 Veres Zolna
23 Halász Zétény

Lévai u.11.
Halacska csoport (Vegyes csoport)
Bacsák Péterné – Guth Ilona óvónők
Farkas Barbara dajka


1. Bognár Marcell
2. Bódi Olivér
3. Ferenczi Júlia
4. Hornyák Borbála
5. Hetyey Zsuzsanna
6. Kádár Bence
7. Karner Boróka
8. Lendvai Bence
9. Lendvai Barnabás
10. Mészáros Dániel
11. Nagy Ívó
12. Reinprecht Anna
13. Sági Vilmos
14. Simonka Anett
15. Szuszai-Tóth Roland .
16. Török Kristóf
17. Vadas Zenge


Lévai u. 11.
Fecske csoport (kis –középső csoport)
Marosfalvi Katalin – Jakus Tiborné óvónők
Morvai Lászlóné dajka1 Altorjay Kata
2 Bolla Anna
3 Csekő Léna
4 Farkas Benett
5 Guzsaly Heléna
6 Károly Liliána
7 Kereskényi Bazsó
8 Koncz Péter
9 Lehoczky Dániel
10 Madarász Mátyás
11 Mihálydeák Rózsa
12 Nagy Alexander
13 Oravecz Donát
14 Pátkai Barnabás
15 Szellinger Frigyes
16 Tagai Etelka
17 Tóth Frida
18 Varró Iringó


Lévai u.11.
Gyöngyvirág (MINI- kiscsoport)
Szűcs Gáborné – Elek Judit óvónők
Blaskó Mária – Czuth Lajosné daják1 Császár Bálint
2 Csőri-Czinkos Vince
3 Földesi Henriett
4 Gombai Levente
5 Holhos Tamara
6 Horváth Lili
7 Kis Tia
8 Kovács Zsolt
9 Kőműves Ákos
10 Könczöl Máté
11 Kötél Karolina
12 Lukács Adél
13 Maróti Olivér
14 Pető Lujza
15 Stum Áron
16 Szabó Zétény
17 Szántó Anna
18 Szomolányi Barna
19 Szűts Rita
20 Ujvári Szonja


Lévai u. 11.
Csillag csoport ( vegyes csoport)
 Boldizsárné Gergely Ida – Gergely Enikő óvónők
Orbán Beáta dajka

1. Becsei Neste
2. Bartók Hunor
3. Császár Dóra
4. Csekő Levente
5. Debreceni Hanna
6. Fonyódi Titanilla
7. Furák Flóra
8. Hosszú Hanna
9. Kertész Levente
10. Kőmíves Szabina
11. Kriston Patrik
12. Lukács Adorján
13. Mészáros Alexander
14. Misnyovszki Mirtill
15. Nagy Attila
16. Schaffer Jázmin
17. Térmeg Petra
18. Ujvári Viktor
19.   Uhercsik Szonja

LIGET ÓVODA Névsora 2016/17. Tanév

LIGET ÓVODA D HÁZ - SZITAKÖTŐ  Középső-nagycsoport
Barsi Anita . Tarpai-Mayer Zsuzsanna óvónők
Gáspár Attiláné - Csorba Anita  dajkák

1 Almási Krisztián
2 Bruckner Gerda
3 Brunner Nóra
4 Brydl Liza
5 Csizmadia Sára
6 Grion Szófia
7 Hegedűs Bence
8 Izsáki Eszter
9 Jancsó Bertalan
10 Janovic Mila
11 Kababik Léna
12 Kákonyi Máté Henrik
13 Kerekes Krisztina
14 Kincses Dorka
15 Kocsis Anna Léna
16 Kocsis Hanna
17 Mátyási Koppány László
18 Ortó Lilla
19 Rabóczki Tekla
20 Rónaszéki sAmu
21 Sipos Liza
22 Szalai Balázs
23 Szilágyi András
24 Szilágyi Dusán
25 Takács Kristóf Gábor
26 Teszéri Barnabás
27 Tóth Kamilla
28 Tóth Laura
29 Varga Zoltán


LIGET A HÁZ  Alma  (vegyes) csoport
Nagy Attiláné - Varga Veronika óvónők
Molnár Gabriella - Vassné Odé Erzsébet dajkák

1. Bujdosó Benedek
2 Czene Bence
3 Czene Emma
4 Czikora Bodza Virág
5 Czire Lilla
6 Fodor Anna
7 Fodor Zsófia
8 Homenik Szamira
9 Hunyadi Lotti
10 Kádár Péter
11 Kelemen Boldizsár
12 Kelemen Sára
13 Kucharsky Simon
14 Lengyel Gabriella
15 Lengyel Mihály
16 Lovas Lóránt
17 Lovas Milán
18 Marik Domonkos
19 Mladoniczki Nóra
20 Nagy Liliána
21 Papp Zsombor
22 Pelhős Kornél
23 Rácz Ábel
24 Tóth Bence
25 Török István
26 Török Zoltán
27 Varga Jázmin
28 Winkler-Antal Vanda


LIGET B HÁZ Delfin  (vegyes) csoport
Kovács Hajnalka - Lázárné Kenesei Judit óvónők
Veres Márta dajka

1 Bakos Milán
2 Balka Csenge
3 Balka Réka
4 Csiszár Csenge
5 Csongrádi Mira
6 Gál Zetta
7 Galli Nóra
8 Gerhát Péter
9 Gerhát Szófia
10 Gulácsi Huba
11 Halmos Csenge
12 Halmos Vencel
13 Hodosi Márton
14 Kakas Hunor
15 Kakas Nóra
16 Kiss Luca
17 Lukács Anna
18 Nagy Laura
19 Orbán Emilia
20 Oszlovics Lilien
21 Pál Bianka
22 Pál Levente
23 Szabó Viktória
24 Szolnoki Róbert
25 Varga Florentina
26 Varró Tamás
27 Vas Dominik


Gyermekliget 3.ház Katica  (vegyes) csoport
Krasznavölgyi Veronika - Mészárosné Fődi Tímea  óvónők
Helkovics Katalin - dajka

1 Besnyi Lívia
2 Burján Berta
3 Csaja Eszter
4 Csaja Johanna
5 Dobronoki Emma
6 Grapputó Gréta
7 Hegyi Botond
8 Hóruczi Gréta
9 Juhász Kázmér
10 Kiss Donát
11 Kiss Dorka
12 Kiss Gréta
13 Kristóf Csenge
14 Láng Dorka
15 Márta Fanni Katalin
16 Mérész Réka
17 Németh Szonja
18 Pásztor Attila
19 Rónaszéki Huba
20 Szabó Alexander
21 Szalay Virág
22 Varga Máté
23 Wágler Benett
24 Wágler Dominik
25 Szeremeta Maja


LIGET 6 HÁZ Körte (nagy) csoport
Jancsó Andrásné - Ella Eleonóra óvónők
Fekete Ildikó dajka

1 Bálint Márton
2 Bencs Ákos
3 Bencs Andor
4 Drábik Panna
5 Farkas Csenge
6 Farkas Mihály
7 Fertig Dániel
8 Gazdag Gergő
9 Helembai Kinga
10 Héregi Szimonetta
11 Horváth Bendegúz
12 Hujber Dominika
13 Kalotai Péter
14 Kiss Márk
15 Kóti Kristóf
16 Kristók Marcell
17 Lőrinczy Botond
18 Majoros Virág
19 Mayer András
20 Mészár Dávid
21 Ozsváth Csenge
22 Pálinkás Kata
23 Rápolthy-Kis Miksa
24 Szabó Viktória
25 Szilágyi Kiara
26 Tóth Balassa
27 Tóth-Visegrádi Benedek
28 Török Anna
29 Vass Kende
30 Zábrádi EszterLIGET 5 HÁZ  Nyuszi (vegyes) csoport
Garainé Lengyel Erika - Gőgös Katalin óvónők
Willné Baka Mónika dajka

1 Barna Luca
2 Barta Nóra
3 Böjthe Nándor
4 Deszk Lili
5 Erdélyi Roland
6 Gyurasics Angéla
7 Hamar Anna
8 Harsányi Bálint
9 Hernádi Nándor
10 Ivántsy Ede
11 Karosi Lilla
12 Kelemen Viktória
13 Kókai Kristóf
14 Kóti Liliána
15 Lantos Olivér
16 Mondics Máté
17 Müntz Bálint
18 Nyári Léna
19 Rátkai Martin
20 Rikker Márton
21 Szabó Panna
22 Szántó Flóra
23 Valenta Dániel
24 Valenta Dóra
25 Wirth Hanna
26 Zsolnay-Deák LénaLIGET   Csiga (kis-középső)  csoport
Omelka Csilla - Gesztesi Edina óvónők
Zumf Imréné  dajka

1. Bereczki Donát
2. Forián Anita
3. Gábor Simon
4. Gábor Tamara
5. Karaffy Heléna
6. Kis-Pintér Anna
7. Kovács Gergő
8. Major Patrik
9. Miklóssy-Vári Kincső
10. Ördög Sára
11. Pál Arnold
12. Papp Zita
13. Schin Aliz
14. Szabó Mila
15. Szántó Ádám
16. Tarcsi Ábel
17. Tóth Kende
18. Varga Bence
19. Varga Dávid
20. Vas-Lőrincz Huba
21. Vikor Kiara
22. Vincze Barnabás
23. Zakor Anna


LIGET KÖZPONTI HÁZ  (Cica)  mini-kiscsoport
Bíró Ferencné - Miklós Ágnes óvónők
Berkó Istvánné - Nagy Sándor Lászlóné dajkák


1 Forgó Marcell
2 Ferenci Dóra
3 Hegedűs Tamás
4 Héregi Lilána
5 Hoffmann Lénárt
6 Jászai Gergő
7 Kababik Laura
8 Karcsi László
9 Koch Ramóna
10 Prokopecz Tímea
11 Raffai Ádám
12 Ruff Márk
13 Sajti Mátyás
14 Sipos Lilla
15 Terényi Júlia
16 Tóth Lóránt
17 Vincze GrétaLIGET KÖZPONTI HÁZ Hóvirág (vegyes) csoport
Szabó Tácsik Hajnalka - Tóthné Mészáros Erika óvónők
Latorovszki Jánosné dajka

1 Badar Zsombor
2 Baráth Alexander
3 Gellért Enikő
4 Gyurika Jázmin
5 Hegedűs Gergely
6 Jakab Krisztián
7 Jarina Vivien
8 Jung Regina
9 Keindl Alexa
10 Kinnaird Tamás
11 Kovács Melissza
12 Motsilnik Mira
13 Őri Hanna
14 Pásztor Donát
15 Rikker Dóra
16 Siklósi Áron
17 Varga Máté
18 Vincze Lili Anna


LIGET KÖZPONTI HÁZ  (Csibe ) nagycsoport
Kerekes Ildikó  - Henzel Ágnes Diána óvónők
Kiss Szabina dajka


1. Bertfai -Nagy Dávid
2. Bokor Brigitta
3. Forró Zente
4. Hegedűs Viktor
5. Kovács Janka
6. Lech Hanga
7. Mizák Ágnes
8 Olvasztó Bendegúz
9. Raffai Kristóf
10. Simon Kristóf
11. Soós Regina
12. Sye Mirtill
13. Szalontai Szabolcs
14. Toldi Milán
15. Vincze Viktória
16. Gedeon Flóra
17. Garai Flóra
18. Kallós Bence
19. Oláh Linda
20. Petrik Bence
21. Soós Vivien
22. Belinszki Zoé


LIGET ÓVODA Gomba kis-középső csoport
Perleiné Dobcsányi Ágnes - Illésfalvi Péterné óvónők
Jakabné Fogarasi Ildikó dajka

1. Aranyosi-Molnár Dávid
2. Bíró Árpád
3. Bogenfürst Lili
4. Brydl Lara
5. Csizmadia Léna
6. Fehér Júlia
7. Fehér Lili
8. Füzi Medárd
9. Lörincz Attila
10. Márai Milán
11. Mérész Vince
12. Mátyási Boróka
13. Németh Áron
14. Piller Barnabás
15. Szabó Bendegúz
16. Szabó Tamara
17. Szász-Nagy Ádám
18. Szégner Bertalan
19. Szegvári Dániel
20. Tarpai Kolos
21. Gothárd-Wilk Dorottya
22. Balázs-Ábrahám Zelda
23. Lengyel Zoé
24. Klement Tibor
25. Klenovszki Réka
26. Elek Ármin
27. Soltész Kristóf


LIGET 8. HÁZ  Százszorszép (középső) csoport
Huszai Erzsébet  - Bende Polett óvónők
Szőcs Éva  dajka

1. Birta Zsófia
2. Császár Dávid
3. Dancsó-Perjés Hanna
4. Dórner Edekon
5. Galli Zsófia
6. Ferkó Dalma
7. Gorjánácz Zorán
8. Kárpáti Regina
9. Kinnaird Kristóf
10. Klenovszki Bálint
11. Koza Márton
12. Lantos Máté
13. Nagy Bence
14. Novák Benjamin
15. Ökrös Abigél
16. Szabó Levente
17. Tenyei Ádám
18. Tóth András
19. Tóth Gréta
20. Tóth Zalán
21. Winkler-Antal Dalma
22. Zsiolnai-Deák Kristóf
23. Ivántsy Zsolnett
24. Varjú Benedek
25. Gellén Balázs
26. Ádám Noémi